Bluegrass

Bluegrass

Bluegrass är en genre som är nära besläktad med countryn och som har sina rötter i folkmusiken från den amerikanska södern. Musikstilen är en mix av traditionell engelsk, irländsk och skotsk folkmusik samt amerikansk jazz, blues och gospel. Genren, som fick sitt genombrott på 1950-talet, har fått sitt namn efter Bill Monroes band ”Blue Grass Boys band”.

Bill Monroe kallas ibland för fadern av bluegrass och var lite av en frontfigur för genren. Monroe har haft stort inflytande över bluegrass, inte minst genom sitt band och det originella och säregna sound som de hade. Det var dock först när andra musiker och band började ta efter musikstilen som bluegrass accepterades som en unik genre.

Bluegrassens undergenrer

Det finns flera undergenrer till bluegrass. Allt från en ursprunglig och traditionell bluegrass till en mer progressiv variant. De progressiva bluegrassbanden använder sig ofta av elektroniska instrument och musiken är inte sällan influerad av andra musikgenrer som exempelvis rock. Det finns också en inriktning, där texterna generellt sett är kristna, och som kallas för evangelisk bluegrass.

Bluegrassens undergenrer
Bluegrassens undergenrer

Den traditionella bluegrassmusiken består av traditionell folkmusik som framförs av musiker som spelar på akustiska stränginstrument. De vanligaste instrumenten inom bluegrass är banjo, fiol, gitarr, kontrabas och mandolin. Låtarna de spelar är enkla men stämningsfulla folksånger med flera stämmor. De främsta banden inom traditionell bluegrass är tidigare nämnda Blue Grass Boys band, Larry Sparks and The Lonesome Ramblers, Doyle Lawson and Quicksilver och The Gibson Brothers. Samtliga av de här banden har både varit grundpelare och föregångare till dagens bluegrass musik och artister.

I takt med att musiken har utvecklats har det även dykt upp nya genrer som exempelvis progressiv bluegrass. Det som i första hand utmärker den här subgenren är att musikerna använder elektriska instrument istället för de klassiska analoga instrumenten. Elektriska trummor och elektriska pianon spelar melodislingor som är starkt influerade av andra genrer, främst rocken. Ett annat karaktärsdrag för progressiv bluegrass är jam-sessioner med mycket improvisation.

Den senaste utvecklingen av bluegrass kallas för newgrass och här kompletteras de klassiska instrumenten med till exempel dragspel, elgitarr och trummor.

Texterna i bluegrass
Låttexterna i bluegrass är jordnära och ofta mer eller mindre verklighetsbaserade. Musiken uppstod runt bergskedjan Appalacherna i USA, där många irländska och brittiska emigranter hamnade för att arbeta i kolgruvorna. Sångerna handlar om det vardagliga livet på landsbygden, svårigheterna med att få ekonomin att gå ihop, förlorad kärlek och det riskfyllda arbetet i kolgruvorna. Låttexterna beskriver både miljön i Appalacherna och människorna som levde där.

Bluegrass fick sitt stora genombrott i mitten på 1900-talet och har hela tiden utvecklats vidare. Genren blir allt mer populär och når en bredare publik, något som inte minst märks på de bluegrassfestivaler som poppar upp i olika delar av världen. Även artister, främst de som är stora inom country, har gett sig in på bluegrass. Dolly Parton och Patty Loveless är två av de artister som har spelat in album med en tydlig bluegrass-inriktning. Musiken har också fått hjälp av filmen för att nå ut till en ny publik. Ett exempel är filmmusiken i ”Oh brother where art thou” med bland annat George Clooney i en av huvudrollerna.