Blues

Blues

Musikgenren uppstod i de amerikanska sydstaterna under slutet av 1800-talet och har sina rötter i den traditionella afrikanska musiken som slavarna tog med sig till USA. I de afroamerikanska samhällena blandades de traditionella afrikanska sångerna upp med amerikansk och europeisk folkmusik och gav upphov till bluesen.

Genren innehåller andlig arbetarmusik som bygger på ramsor, rim som på ett enkelt sätt berättar ballader och andra händelser. I sin ursprungsform ligger bluesen nära jazz, rock and roll och rhythm and blues och kännetecknas av det som kallas för call and response-mönster. Musiken har specifika ackordföljder, där en följd av 12 ackord är den vanligaste inom blusen. Genren kännetecknas också av ett svårmod, kallade de blå tonerna eller worried notes. Dessa blå toner spelas i regel med tredje- eller femtedelar och har en betydligt plattare tonhöjd än vad andra musikstilar har. Worried notes är både ett kännetecken och en viktig komponent för det karaktäristiska blues soundet. En annan term som kännetecknar blusen är ”groove” det vill säga den hasande bas som är förstärkt med en tranceliknande rytm, och som ger en repetitiv effekt i musiken.

Verser med en rad

Det finns ytterligare några kännetecken som är specifika för bluesen och dess berör basgångarna, texterna och de olika instrumenten. I den tidiga traditionella blusen bestod verserna av en enda rad som upprepades fyra gånger. Det var först i början av 1900-talet som den numera välkända strukturen, vanligtvis kallad för AAB-mönster, blev standard för musikstilen. Ett AAB-mönster innebär att en rad sjungs under de fyra första takterna i en låt. Därefter upprepas den under de kommande fyra takterna och sedan som en längre ingående del i takterna som avslutar låten. Den tidiga blusen bestod i regel av en lös berättelse som berörde de problem som afroamerikanerna upplevde i det amerikanska samhället.

aab-format
aab-format

Många faktorer som till exempel call and respons-formatet och användandet av så kallade blå toner, går att spåra tillbaka till den afrikanska musik som är grunden till blusen. I blusen finns också tydliga inslag av religiös musik och spirituella texter, det som vi i dag känner som gospel. Bluesen har så gott som alltid kopplats till frigörelsen av slavarna och var till att börja med icke instrumental eftersom slavarna sjöng medan de arbetade på bomullsfälten.

Blues under 1900-talet och senare

Det var först i början av 1900-talet som krönikörer fick upp ögonen för bluesen och började skriva om genren. Den första publiceringen av en blueslåt med noter gjordes 1908. Sedan dess har blusen utvecklats från att vara en vokalmusik som bygger på muntliga sångtraditioner från slaveriets dagar till att innehålla karaktäristiska musikslingor och instrument.  Bland bluesens subgenrer återfinns bland annat country blues, urban blues och west coast blues. Under 1940-talet skedde också en övergång från akustiska till elektriska instrument vilket också gjorde att musikstilen attraherade en bredare publik, inte minst bland den vita befolkningen. Bluesens popularitet minskade under 1970-talet men fick ett uppsving igen under 80-talet då flera rockartister plockade upp och profilerade sig genom att spela blues rock. Bluesen inspirerar fortfarande olika musikstilar inte minst populärmusiken.