Folkmusik

Folkmusik

Folkmusik är en musiktradition som sträcker sig tillbaka långt i tiden. Genom åren har genren utvecklats kraftigt men har fortfarande stora inslag av tidigare musiktraditioner.

Ett vanligt kännetecken för folkmusik är att musiken oftast innehåller någon form av stråkinstrument som bland annat cello eller violin. Dessutom har denna musikgenre en väldigt distinkt taktart och känsla som är lätt att känna igen.

Varje enskilt land har en annorlunda betoning vad gäller folkmusik. Namnet betyder helt enkelt att det är en genre utvecklad av och för landets invånare, det är just därför som folkmusik skiljer sig markant mellan olika länder, platser och kulturer. Hur ser Sveriges folkmusik ut och hur skiljer sig den mot andra länders tolkningar? Detta kan man läsa lite mer detaljerat om i denna artikel.

Folkmusikens ursprung i Sverige

Den svenska folkmusiken har sitt ursprung i många olika rötter och består till större delen av spelmans traditionen, visor och psalmer. Beroende på vart man befinner sig i landet ser spelstilen lite olika ut. Detta beror på att den traditionella stilen har utformats från traditioner i området eller socken.

Trots detta är folkmusiken snarlik i hela Sverige med huvudinstrument som bland annat säckpipa, violin, klarinett, nyckelharpa och dragspel. Melodin är ofta glad, lätt och trallvänlig vilket är en av huvudfaktorerna till denna musikgenres stora popularitet.

Folkmusikens ursprung i Sverige

Den svenska folkmusiken har influerats starkt av folkmusiken i länder som bland annat Polen, Storbritannien, Ryssland, Irland och Nederländerna. Spridningen av folkmusik skedde tack vare import, handel och sjöfart mellan de olika länderna. Om man jämför folkmusiken i de olika länderna idag kan man fortfarande se likheter vad gäller harmonier, vilka instrument som används samt val av låtar.

Folkmusik idag

Även om folkmusik inte spelas lika frekvent längre som man gjorde förr tar musikgenres ändå en stor plats i folkhemmen, framförallt vid Sveriges olika högtider. Dessutom har genren utvecklats och modern folkmusik har blandats med flera andra genrer för att skapa en ny känsla och harmoni i låtarna.

En lite äldre mix av genrer som än idag är väldigt populär är att blanda folkmusik med jazz. En populär och väldigt uppmärksammad skiva är Jan Johanssons “Jazz på Svenska” som släpptes år 1964 på skivbolaget Megafon. Denna skiva har kommit att inspirera otaligt många jazzmusiker och även världsstjärnan Monica Zetterlund som även hon spelade in diverse olika traditionella folklåtar i en mer jazzig tappning.

Andra framgångsrika och uppskattade skivor med folkmusik är även Folk och Rackares skiva “Rackarspel” som gavs ut år 1978, Gamarnas skiva “Guds Spelemän” som gavs ut år 1996 samt skivan “Kaksi!” som gavs ut år 1992 av bandet Hedningarna. Den sistnämnda skivan räknas av flera som den bästa skivan inom genren svensk folkmusik. Till denna lista adderas det flera skivor årligen där traditionella låtar skrivs om och uppdateras.

Även fast folkmusik tros vara en utdöende genrer ska vi inte glömma hur mycket dagens svenska musik har påverkats av denna traditionella musikform och hur mycket man har gynnats av den. Svensk populärmusik har även den inslag av folkmusik och kan spåras tillbaka till de klassiska visorna från förr.