Musik i samhället

Musik i samhället

Musik är en källa till gemenskap, glädje, harmoni och engagemang. Oavsett om det gäller en person som är med och producerar musik genom att spela, sjunga eller komponera eller om det handlar om konsumtion av den.

Musik används i väldigt många kulturer och är av olika vikt för olika människor. En del lyssnar på musik hela tiden, oavsett vad de har för sig eller hur de mår, medan andra använder musik som ett socialt verktyg som får människor att bli närmre varandra. Att gå på en konsert med en musiker man tycker om, eller att sitta framför en brasa med en gitarr är två helt olika upplevelser, men båda skänker mycket glädje tack vare musiken.

Var förekommer musik

I samhället utsätts vi för musik på flera olika sätt. I butiker, i väntrum, på bussar och på våra arbeten kan vi höra musik. Ibland kan detta upplevas som påfrestande, ifall man tvingas höra låtar som man inte tycker om eller ifall det spelas vid tillfällen då man inte tycker att det passar. Musik har visat sig kunna ge fysiska effekter så som ge mer lugn puls, sänka blodtryck och liknande vilket därför kan vara fördelaktigt i offentliga miljöer. Samtidigt kan det istället verka stressande ifall det är en låt med ett högre tempo. I vardagen kan det därför vara en bra metod, för att kontrollera det ljud man utsätts för, att vara ärlig med den känslan man får då man tar del av musiken som spelas i en offentlig miljö. Tycker man att den stör skall man inte vara rädd för att säga ifrån, framförallt om det är i en miljö då man själv skall prestera, exempelvis på jobbet. Man skall också försöka förstå varför musiken som spelas har valts, kanske är det just för att få människor att bli mer fokuserade och lugna?

gatamusiker

En annan del av musiken är musikanter som spelar på våra gator och torg. Detta har genom historien varit ett sätt att få in pengar till personer som har en stor musikalisk begåvning men tyvärr hamnat på utkanten av samhället. Den här typen av musik kan upplevas intensiv och kan leda till huvudvärk, eftersom det ofta är i en redan stressig och bullrig miljö. Dock är det viktigt att i dessa sammanhang försöka se det vackra i musiken. Den kanske hjälper en utsatt person att få en bättre tillvaro, och den sprider lite positivitet till de annars väldigt grå tunnelbanegångarna.

För att ta del av olika kulturer är musiken ett sätt att förstå samhällen och människor på olika platser. Musiken speglar de trender som finns i samhällen, exempelvis är det många musiker som skriver om samhällspolitisk i sina musikaliska texter. Genom att analysera den musik man lyssnar på, på olika platser, kan man få en ganska bra bild av vad människorna konsumerar och brinner för just nu.

Musik finns i samhället på flera olika ställen, och det är viktigt att både uppskatta den och att kunna be någon att stänga av eller sänka musiken ifall man tycker att det stör. Genom musiken kan vi skapa fina band mellan människor och härliga minnen att koppla till låtarna!